Advokátní kancelář
Mgr.Jiří Kříž
S námi se budete cítit bezpečně, provedeme Vás všemi úskalími
Polská 16, 120 00 Praha 2, http://www.akkriz.cz, kriz@akkriz.cz